Westvest90-kerk

Westvest 90 – 92

map|website

In 1909 liet de Nederlandse Protestantenbond (NPB) Schiedam de Westvestkerk bouwen. Als architect werd Henri Evers aangezocht, destijds hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Delft. Evers is bekend als ontwerper van de remonstrantse kerk en het stadhuis in Rotterdam. De kerk met het bijgebouw zijn gegroepeerd in een schilderachtig ensemble aan twee zijden van een door een hek omsloten pleintje. Het ‘windrecht’ van molen De Walvisch bepaalde de maximale hoogte van de toren. De kerk is een zaalkerk met vijf traveeën en een houten tongewelf met steekkappen boven de rondboogvensters. ‘Economie bepaalde den rechthoekigen grondvorm van het gebouw’, aldus Evers over zijn ontwerp. De gehele inrichting werd door hem ontworpen. Kenmerkend voor het gebouw is de combinatie van verschillende bouwstijlen. Zo is de preekstoel in Byzantijnse stijl en zijn de glas-in-loodramen een voorbeeld van Jugendstil. Opmerkelijk zijn de lichtkronen. De akoestiek van het gebouw geniet grote faam en er vinden dan ook vele kamermuziekconcerten en cd-opnames plaats. In 2010 kreeg het gebouw een geavanceerde, zeer geruisarme klimaatinstallatie, een geconditioneerde vleugelkelder en voorzieningen om een groot publiek bij concerten te ontvangen. Daarmee werd het kerkgebouw nog meer geschikt voor muzikale doeleinden.