Grote of Sint Janskerk

Lange Kerkstraat 37

map

De Grote Kerk is van oorsprong de hoofdkerk van Schiedam. De kerk werd in 1252 gesticht en in de daaropvolgende eeuwen in belangrijke mate uitgebreid en verfraaid. De driebeukige hallenkerk heeft een koor uit omstreeks 1400, terwijl het schip uit de vijftiende eeuw dateert. Ook de 54 meter hoge kerktoren is vijftiende-eeuws. Voor de reformatie was de kerk het toneel van heiligenverering, in het bijzonder van een wonderdadig Mariabeeld (bekend als de Onze Lieve Vrouwe van Schiedam) en van Liduina. De aan Liduina gewijde kapel werd rond 1500 vervangen door de zuidbeuk. De kerk verloor zijn beeldhouwwerk en altaren bij de overgang naar de Protestantse eredienst. Tot 1800 waren de banden tussen het  kerkbestuur en het stadsbestuur zeer hecht. In de kerk was de bestuurlijke macht dan ook nadrukkelijk aanwezig in de vorm van heren- en regeringsbanken en schuttersborden. In de achttiende eeuw werd de kerk verfraaid met gemarmerde entreeportalen met rococo-motieven en een bijzonder rijk goudleerbehang in de consistoriekamer. De Grote Kerk is in gebruik bij de PKN kerk Schiedam en er worden culturele activiteiten georganiseerd: www.sintjanskerkschiedam.nl