Huis te Poort

Dam 28

map|website

De Oud-Katholieke kerk en pastorie op de Dam 28 en 30 vormen samen ’t Huis te Poort. Het huidige complex werd in 1862 op de plek van een ouder kerkgebouw gerealiseerd. De naam verwijst naar het in de zeventiende eeuw gestichte huis dat in 1725 aan de Oud-Katholieke parochie was geschonken. Dit was een echte schuilkerk, waarvan de functie vanaf de straat niet was af te lezen. Met de nieuwbouw in 1862 kwam een ‘echt’, herkenbaar kerkgebouw tot stand. Het ontwerp was van de Schiedamse architecten M. van Erkel en J. Vormer. De bijzondere rondboogomlijsting van de tuitgevel en de venstertracering zijn ontleend aan de Tudorgotiek. In 2006 zijn, onder begeleiding van Stadsherstel Schiedam restauratiewerkzaamheden begonnen die in 2009 zijn voltooid. De Oud-Katholieke Kerk draagt nog steeds de mis op in het gebouw, maar er vinden ook culturele evenementen plaats.