Stadhuis

Grote Markt 1

map

Op de Grote Markt is niet te missen waar de bestuurlijke macht zetelde. Het oude stadhuis domineert het plein door zijn plaatsing en architectuur. Het stadhuis is vele keren verbouwd en is van oorsprong zestiende-eeuws. Na de brand van 1614 is het gebouw gerestaureerd in een rijke ‘Hollandse Renaissance’ stijl met speklagen, fraaie muurankers en bijzonder dynamische topgevels. Deze gevels werden in 1782 ‘ingepakt’ door nieuw muurwerk, waarbij de vensters een strakke natuurstenen omlijsting kregen met forse sluitstenen. Het stadhuis kent fraaie interieurs met onder andere een drietal schouwen uit de achttiende eeuw. De raadzaal werd aan het begin van de twintigste eeuw vergroot en verfraaid. In het stadhuis werd lange tijd ook recht gesproken. Dit privilege van de rechtspraak was voor de (status van) de stad van bijzonder belang, getuige de prominente positie van Vrouwe Justitia bovenop de voorgevel. Zonder aanzien des persoons (blinddoek) weegt ze argumenten (weegschaal) om haar vonnis te vellen (zwaard).