Stedelijk Museum Schiedam

Hoogstraat 112

map

Het Stedelijk Museum Schiedam is gehuisvest in het voormalige Sint Jacobsgasthuis uit 1787. De toenmalige gasthuisregenten zagen in 1783 in de slechte staat van het oude gasthuis een kans om de stad te verfraaien met een groots classicistisch gebouw van de hoogste orde. Hiervoor had men behoefte aan een in de klassieke architectuurtheorie goed onderlegde persoon. Ontwerpen van de toenmalige stadsarchitect Rutger van Bol’es werden dan ook ter zijde geschoven en de best beschikbare architect in de regio ingehuurd: Giovanni Giudici. Door de centrale kerkzaal naar achteren te plaatsen creëerde Giudici een groot binnenplein en daarmee een grootstedelijk accent aan de smalle Hoogstraat. Zeer bijzonder was de toepassing van een ‘peristyle’ met vrijstaande Korinthische zuilen. In de architectuurtheorie mogen dergelijke elementen alleen in de meest belangrijke (koninklijke) bouwwerken worden toegepast en in het burgerlijke architectuur in de Hollandse steden kwam het om die reden niet voor. In het laatste kwart van de achttiende eeuw werd deze schroom weliswaar losgelaten maar ontbraken de middelen om daadwerkelijk een peristyle te bouwen. Schiedam kon door zijn grote rijkdom wel doorpakken. Het gasthuis is daarmee, samen met de Korenbeurs, een teken van de machtsaspiraties van de Schiedamse regenten in deze periode.  Het Stedelijk Museum Schiedam is geopend van dinsdag tot en met zondag, 10.00 uur – 17.00 uur, www.stedelijkmuseumschiedam.nl.