De ‘Sodafabriek’

Makkerstraat 3-5 (achter Tuinlaan 50)

map|website

De voormalige pakhuizen Koerland en Lijfland werden rond 1800 gebouwd achter de bebouwing langs de Tuinlaan. De nabijheid van dergelijke bedrijfsbebouwing vlak achter representatieve woonhuizen, was in de dichtbebouwde werk- en industriestad Schiedam zeker niet ongebruikelijk. De beide pakhuizen zijn zeer groot. Na de teruggang van de jeneverindustrie in het laatste kwart van de negentiende eeuw werden de gebouwen in gebruik genomen als sodafabriek. Op dit moment worden er plannen ontwikkeld voor herontwikkeling van de in verval geraakte complexen. Hiervoor is een coöperatie in het leven geroepen, voor informatie zie sodafabriek.nl