Sint Joris Doele

Doeleplein 1

map

De Sint Joris Doele was de thuisbasis van het schuttersgilde Sint Joris. Het gilde oefende op het plein en in de tuin bij de ‘Doelens’ in het marcheren en het schieten. Deze bijeenkomsten waren niet alleen bedoeld voor oefening en het machtsvertoon van de schutterij, maar vervulden ook een belangrijke sociale functie. Na afloop dronk het gezelschap er bier en wijn bij een maaltijd. Ook stadscolleges en gilden hielden jaarlijks maaltijden en vergaderingen in het doelengebouw en officiële en hooggeplaatste personen vonden in de Doele een goede herberg bij een bezoek aan Schiedam. Omstreeks 1740 bleek het onderkomen van de Sint Joris Doele in zeer slechte staat en besloot de vroedschap het oude gebouw te vervangen. In 1743 verrees een nieuwe doele met een koetshuis en een paardenstal naar ontwerp van stadsarchitect Arij van Bol’es. De voorgevel straalt voorname eenvoud uit met zijn ingangspartij in Lodewijk XIV-stijl  voorzien van rechte kroonlijst. In 1989 kocht modefotograaf Paul de Graaff het pand, restaureerde het en gaf het een nieuwe bestemming. Sinds 2002 kan er in getrouwd en gefeest worden.