Proveniershuis

Overschiesestraat 3A

map

Zaterdag 12.00 – 17.00 uur          

Het Proveniershuis staat net buiten de oude binnenstad. Oorspronkelijk was het namelijk een leproos- of pesthuis, dat bewust op enige afstand van de bewoners werd gebouwd. In de achttiende eeuw was het gebouw in gebruik als onderkomen voor bejaarden, die een som geld ‘prove’ betaalden om te worden verzorgd. De instelling werd bestuurd door een regentencollege. De inwonende binnenvader en –moeder  zorgden voor de maaltijden, die in de eetzaal werden opgediend. Zij letten ook op de levenswandel van de bewoners: dronkenschap of vloeken waren niet toegestaan. In de jaren vijftig van de achttiende eeuw werd het hele gebouw vernieuwd. Stadsarchitect Ary van Bol’es tekende voor het ontwerp. Het monumentale poortgebouw kreeg een in natuursteen uitgevoerde middenrisaliet en kuif. De Delftse beeldhouwer Joseph Bollina was verantwoordelijk voor de plastisch gehouwen Lodewijk XV decoraties. In de kuif waren rond het stadswapen de wapens van de vier ‘bouw’regenten aanwezig. De poort geeft toegang tot het grote rechthoekige hof met de woningen. In de achterbouw is de eetzaal aanwezig. Een fraaie trap leidt naar de regentenkamer, die oorspronkelijk was voorzien van kostbaar goudleerbehang en fraai stucwerk. Het geschonden aanzien van de regentenkamer werd bij de recente restauratie door de eigenaar Vereniging Hendrick de Keyser zo goed mogelijk hersteld, www.hendrickdekeyser.nl.