Molen De Vrijheid

Noordvest 40

map

Molen De Vrijheid werd in 1785 gebouwd in opdracht van een aantal branders. De bouw was tegen de zin van de eigenaren van de naburige molens, omdat deze bang waren dat de winvang van de eigen molens zou worden belemmerd. Tot 1917 zou de molen malen voor de branderijen. Hierna heeft het onder andere veevoer gemaald. De naam is een duidelijke verwijzing naar de vrijheidszin die ook in Schiedam hoogtij vierde ten tijde van de bouw: de zogenaamde patriotten kwamen in het geweer tegen de wijze waarop stad en staat werden bestuurd door een kleine groep geprivilegieerden. Zij lieten zich daarbij inspireren door de Franse revolutie. De gevelsteen toont de verbeelding van Libertas.