Liduinabasiliek

Singel 104

map

De Basiliek van de Heilige Liduina, in de volksmond bekend als de Singelkerk, werd in 1878 gebouwd naar ontwerp van de bekende kerkarchitect E.J. Margry. Margry liet zich inspireren door de dertiende-eeuwse Franse gotiek. Met deze bouwstijl bracht de architect de macht en pracht van het katholieke geloof tot uitdrukking. In de negentiende eeuw werd actief gestreefd naar herstel en herleving van de oude luister van de katholieke kerk. Het gebouw heeft een sober exterieur door de stilering van de gotische vormentaal en de toepassing van baksteen. Het interieur contrasteert: met heiligenbeelden, altaren, meubelstukken en polychrome afwerking is hier een overdaad aan gotische motieven aanwezig. Het decoratieschema bekrachtigt de katholieke boodschap, onder andere in de verbeelding van de Heiligenverhalen. Een bijzonder aspect van de kerk is de wijding aan Liduina. Na de sloop van de Frankelandkerk in 1969 kwamen diverse objecten voor de Liduinaverering in de Singelkerk terecht. Op 18 juni 1990 heeft paus Johannes Paulus II de kerk verheven tot Basiliek. Van april tot en met oktober is de basiliek iedere zaterdag van 13.00 – 15.00 uur opengesteld voor bezichtiging.