De Havenkerk

Lange Haven 70

map

De Havenkerk of Sint Jan de Doper uit 1822 valt direct op in het stadsgezicht door de plaatsing in de binnenbocht van de haven. De voorname gevel met gekoppelde vrijstaande Dorische zuilen met fronton concurreert duidelijk met de nabijgelegen (Protestantse) kapel van het Sint Jacobsgasthuis (Hoogstraat 112). Deze architectuur was een (zelf)bewuste daad van de rooms-katholieken, die na 1798 hun religie weer in het openbaar mochten belijden. Het kerkinterieur werd in de loop van de negentiende eeuw verrijkt met een hoogwaardig (neo)barok interieur. De interieurstukken werden door parochianen geschonken en besteld bij (internationaal) vermaarde ateliers. Het kerkinterieur werd zo een toonbeeld van de macht en goede smaak van de belangrijke families. In 1870 werd een orgel geplaatst van de befaamde Utrechtse orgelbouwer Maarschalkerweerd, die ook het orgel in het Concertgebouw te Amsterdam bouwde. In 1967 werd de laatste mis in de kerk opgedragen. In 1976 werd de kerk heropend na overname door de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Eind 2010 is de kerk gekocht door een stichting die een grootschalige restauratie van het casco liet uitvoeren.